Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Írska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Írska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 

Od 6. januára 2022 každý cestujúci prichádzajúci do Írska má povinnosť predložiť:

  • potvrdenie o absolvovaní očkovania,
  • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, nie staršie ako 180 dní,
  • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom.

Všetci cestujúci prichádzajúci do Írska sú povinní vyplniť formulár COVID-19 Passenger Locator Form

Od 1. februára 2022 nebudú akceptované očkovacie preukazy obsahujúce základnú očkovaciu sériu, ak od poslednej dávky vakcíny v tejto sérii uplynulo viac ako 270 dní.

Očkovacie certifikáty založené na posilňovacej (boosterovej) dávke nemajú obmedzenú dobu platnosti. Bližšie na stránke írskej vlády.

Od 1. februára 2022 nadobudnú účinnosť nové pravidlá týkajúce sa vakcín akceptovaných na vstup do Írska (štandardné akceptačné obdobie bude 14 dní od podania poslednej dávky v základnej sérii vakcín uvedených nižšie. Posilňovacie (boosterové dávky) nepodliehajú akceptačnému obdobiu). Novavax (Nuvaxovid) bude od 1. februára 2022 tiež akceptovanou vakcínou na vstup do Írska.

Deti: od 6. januára 2022 deti vo veku od 12 do 17 rokov prichádzajúce do Írska majú povinnosť predložiť

  • potvrdenie o absolvovaní očkovania,
  • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, nie staršie ako 180 dní,
  • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom.

Deti mladšie ako 18 rokov, ktoré sprevádza dospelá osoba, musia byť uvedené vo formulári s osobnými údajmi (Passenger Locator Form) tejto osoby. Deti bez sprievodu vo veku 12 a viac rokov sú povinné vyplniť svoj vlastný formulár s osobnými údajmi (Passenger Locator Form).

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie