Covid mapa
aktualizované 29.05.2024
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 29.05.2024

Cestovanie a podmienky vstupu do Bolívie

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Bolívie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • ​​​​​​​predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred vstupom do krajiny;
  • alebo predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny);
  • alebo predložiť negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín pred vstupom do krajiny;PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie