Covid mapa
aktualizované 03.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 03.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Francúzska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Francúzska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Do Francúzska môžu zo Slovenska vstúpiť osoby očkované proti COVID-19 (od 12 rokov), ktoré sa musia preukázať potvrdením o očkovaní označeným QR kódom (Covid pas). Negatívny test PCR nie je potrebný. Maloleté osoby do 12 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé očkované osoby, sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom.

  • Potvrdenie o očkovaní:  Uznané je očkovanie vakcínami povolenými Európskou liekovou agentúrou (EMA) -  Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson a AstraZeneca. Potvrdenie o očkovaní sa považuje za platné, ak sa ním preukážete 2 týždne po druhej dávke vakcín Pfizer, Moderna, AstraZeneca; 4 týždne po jednej dávke vakcíny Johnson&Johnson; 2 týždne po jednej dávke vakcíny pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Neočkované osoby sa musia pri vstupe do Francúzska preukázať

  • negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín od vystavenia výsledku (platné od 29. novembra 2021)
  • alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 platným nie menej ako 11 dní a nie starším ako 6 mesiacov.

Pri vstupe do Francúzska je potrebné preukázať sa vyplneným čestným prehlásením o vstupe.

Opatrenia v krajine

Od 24. januára 2022 platí vo Francúzsku pre vstup do verejných priestorov potvrdenie o očkovaní. Za potvrdenie o očkovaní je považovaný

  • očkovací preukaz ako doklad o kompletnom očkovaní povolenou vakcínou
  • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 s QR kódom pozitívneho testu na ochorenie COVID-19, platné po uplynutí 11 dní a nie staršie ako 6 mesiacov.

Osoby, ktoré sa zaočkovali aspoň jednou dávkou vakcíny do 15. februára 2022, môžu s potvrdením o očkovaní predložiť negatívny antigénový alebo PCR test, nie starší ako 24 hodín, avšak len počas 28 dní. Samostatné predloženie negatívneho testu na ochorenie COVID-19 pre osoby staršie ako 16 rokov neplatí.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie