Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Čile

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Čile je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • predložiť preukaz o pohybe - potvrdenie o úplnej vakcinácii uznané Ministerstvom zdravotníctva Čile,
  • preukázať sa negatívnym testom PCR nie starším ako 72 hodín,
  • pred nástupom do lietadla mať medzinárodné cestovné poistenie (minimálne krytie 30 000 USD),
  • preukázať sa čestným prehlásením o COVID-19,
  • a dodržiavať izoláciu po príchode do krajiny.

Osoby mladšie ako 6 rokov sa nemusia preukázať preukazom o pohybe.

Upozorňujeme občanov, že bez vyplneného preukazu o pohybe Pase de Movilidad, o úplnej vakcinácii uznanej Ministerstvom zdravotníctva Čile im bude vstup do krajiny odopretý.

Čestné prehlásenie je potrebné vyplniť najneskôr 48 hodín pred vstupom do krajiny na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Čile.

Potvrdenie o úplnej vakcinácii sa žiada prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zdravotníctva Čile.

Na desiaty deň po príchode do krajiny musí každý cestujúci vyplniť formulár o symptómoch a zdravotnom stave, ktorý mu bude doručený na e-mailovú adresu uvedenú v čestnom prehlásení. Preukaz o pohybe sa žiada na webovej stránke vlády Čile. Po vstupe do krajiny je potrebné dodržiavať 7-dňovú karanténu.

Všetci cudzinci pri vstupe do Čile musia prezentovať medzinárodné zdravotné poistenie pre prípad COVID-19, s minimálnym krytím vo výške 30 tisíc USD, uzavreté v krajine pôvodu cudzinca.PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie