Covid mapa
aktualizované 30.06.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.06.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Kene

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky v Keni sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Očkované osoby

  • každý cestujúci prichádzajúci do krajiny letecky predkladá vakcinačný certifikát o plnom očkovaní proti Covid-19. Cestujúci mladší ako 18 rokov sú od tejto povinnosti oslobodení. PCR test sa pri prílete nevyžaduje.

Nezaočkované osoby po prekonaní Covid-19

  • osoby, ktoré prekonali Covid-19 pred nie viac ako 90 dňami môžu navštíviť Keňu aj v tom prípade, ak nie sú zaočkované. Pri vstupe je potrebné preukázať doklad o prekonaní ochorenia Covid-19 a negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Cestujúci mladší ako 5 rokov sú od predkladania PCR testu oslobodení. 

Nezaočkované osoby

  • osoby, ktoré nie sú zaočkované a ani neprekonali Covid-19 môžu vstúpiť do Kene ak spĺňajú výnimku, t.j. zo zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované. Pri vstupe sa však vyžaduje negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.

Všetci cestujúci, vrátane tranzitu, musia ešte pred príchodom do Kene vyplniť elektronický zdravotný formulár tzv. Travelers Health Surveillance Form. Po odoslaní formulára dostane cestujúci QR kód, ktorý musí byť pri vstupe do Kene predložený imigračným úradníkom. 

Cestujúci sú povinní overiť si požiadavky cieľovej krajiny a krajín tranzitu ohľadom pandémie COVID-19. Ak sa v cieľovej krajine vyžaduje negatívny PCR test, cestujúci sú povinní absolvovať test na COVID-19 v overených laboratóriách v Keni. Po absolvovaní testu cestujúci následne obdrží SMS z PanaBIOS ako aj e-mail z laboratória a PanaBIOS (admin@panabios.org) s internetovým odkazom, ktorý ich usmerní pri vygenerovaní tzv. verifikačného TT kódu/certifikátu.PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie