Covid mapa
aktualizované 05.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 05.12.2021

Malta

DOVOLENKA NA MALTE je pre Slovákov možná, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • všetci cestujúci musia pred cestou na Maltu vyplniť formulár

Zaočkovaná osoba: 

 • od 14. júla 2021 môžu na Maltu cestovať zaočkované osoby s očkovacím certifikátom vydaným na Malte, v Spojenom kráľovstve alebo s Digitálnym COVID preukazom EÚ, vzťahuje sa to aj na deti nad 12 rokov

 • od ukončenia očkovacieho cyklu musí uplynúť 14 dní. 

Neočkovaná osoba:

 • osoby, ktoré nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov musia o tom predložiť doklad a zároveň sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším 72 hodín od odberu, musia vopred požiadať príslušné úrady o súhlas k vstupu mailom: covid19.vetting@gov.mt

 • osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, ale následne musia absolvovať 14-dňovú karanténu v hoteloch určených maltskými orgánmi na vlastné náklady (100 eur na osobu a noc).

Deti do 12 rokov musia predložiť RT-PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, z testovania majú výnimku deti do 5 rokov (deti môžu vstupovať na Maltu len v sprievode zaočkovaných rodičov). 

Pre vstup na Maltu nie sú platné nasledovné doklady:

 • digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní choroby COVID-19,
 • digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci zaočkovanie len jednou dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej) a to aj v prípade prekonania ochorenia,
 • negatívny výsledok antigénového testu.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Malta patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že:  

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie