Covid mapa
aktualizované 30.06.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.06.2022

Cestovanie a podmienky vstupu na Maltu

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
DOVOLENKA NA MALTE je pre Slovákov možná, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Najnovšie zmeny

Od 17. januára 2022 sa skracuje platnosť EU certifikátu (o očkovaní) na 3 mesiace od ukončenia očkovacieho cyklu, po posilňujúcej dávke (tzv. booster dávke) bude platnosť certifikátu 9 mesiacov. 

 
  • všetci cestujúci musia pred cestou na Maltu vyplniť formulár

Podmienky pre zaočkované osoby

  1. osoby s očkovacím certifikátom s vakcínou uznanou Európskou liekovou agentúrou, vzťahuje sa to aj na deti nad 12 rokov, od ukončenia očkovacieho cyklu musí uplynúť 14 dní,
  2. osoby, ktoré prekonali COVID-19 v posledných 6 mesiacoch pred vstupom na Maltu a sú zaočkované minimálne jednou dávkou vakcíny, od podania vakcíny musí uplynúť 14 dní,

Deti do 12 rokov musia predložiť RT-PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, z testovania majú výnimku deti do 5 rokov (deti môžu vstupovať na Maltu len v sprievode zaočkovaných rodičov).

Podmienky pre nezaočkované osoby

  1. nezaočkované osoby s trvalým bytom na Malte alebo osoby, ktoré musia vstúpiť na Maltu z nevyhnutných a urgentných dôvod, musia vopred požiadať príslušné maltské úrady o súhlas k vstupu mailom: covid19.vetting@gov.mt
  2. osoby, ktoré nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov musia o tom predložiť doklad a zároveň sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším 72 hodín od odberu, musia vopred požiadať príslušné úrady o súhlas k vstupu mailom: covid19.vetting@gov.mt, bez súhlasu nebude vstup na Maltu povolený
  3. osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, musia absolvovať 14-dňovú karanténu v hoteloch určených maltskými orgánmi na vlastné náklady (100 eur na osobu a noc).

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie