Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Veľká Británia

Cestovanie do Veľkej Británie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva platí povinnosť vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho tzv. passenger locator form (registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny), a absolvovať PCR test na deň 2 po príchode, ktorý si je potrebné objednať pred cestou a zotrvať v izolácii až do obdržania negatívneho výsledku.

Podmienky vstupu a karantény pre zaočkované osoby (Moderna, Pfizer, Astra Zeneca, Janssen)

 • Od 30. novembra 2021 o 4.00 hod. na deň 2 po príchode do Spojeného kráľovstva (deň príchodu do krajiny sa ráta ako deň 0) platí povinnosť absolvovať PCR test na COVID-19, ktorý si je potrebné objednať ešte pred cestou. Potvrdzujúci kód je potrebné zadať do formuláru na vyhľadanie cestujúceho, inak nebude možné registráciu ukončiť. Cestujúci zostáva v karanténe až do obdržania negatívneho výsledku PCR testu.

Z testovania sú oslobodené deti do 4 rokov.

Podmienky vstupu a karantény pre nezaočkované osoby

 • Cestujúci ktorí nie sú plne zaočkovaní (Moderna, Pfizer, Astra Zeneca, Janssen), sa musia pred cestou preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu (neplatí pre deti do 11 rokov) nie starším ako 3 dni v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku (preklad nebude akceptovaný), vyplniť registračný formulár na vyhľadanie cestujúceho a zakúpiť si testy ktoré je potrebné absolvovať na 2. a 8. deň po príchode. Karanténu možno ukončiť po získaní negatívneho výsledku testu, ktorý možno absolvovať na 5. deň pobytu v prípade, že  výsledok testu z druhého dňa bol negatívny. Naďalej zostáva povinnosť absolvovať test aj na 8. deň. Z akéhokoľvek testovania sú oslobodené deti do 4 rokov.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Veľká Británia patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. rizikové krajiny. Ak prichádzate na Slovensko letecky z rizikovej krajiny, tak musíte ukázať po prílete:

Očkované osoby:

Nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín

Neočkované osoby:

 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5-ty deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie