Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

JAR

Cestovanie do Juhoafrickej republiky je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • každý cestujúci, ktorý vstupuje do Juhoafrickej republiky je povinný predložiť negatívny PCRtest na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, ktorý musí byť vykonaný certifikovaným zariadením a musí byť v anglickom jazyku (v prípade nesplnenia tejto podmienky, bude musieť podstúpiť povinnú karanténu v štátnom zariadení na vlastné náklady)

  • pri vstupe do krajiny bude každý podrobený skríningu meraním telesnej teploty a príznakov ochorenia na Covid-19 (v prípade pozitívnych symptómov bude cestujúci umiestnený do povinnej štátnej karantény až do negatívneho výsledku testu)

PODMIENKY NÁVRATU: 

JAR patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. rizikové krajiny, to znamená, že: 

  • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa pri návrate bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb. 

Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

  • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
  • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie