Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Juhoafrickej republiky

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Juhoafrickej republiky je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • každý cestujúci, ktorý vstupuje do Juhoafrickej republiky je povinný predložiť negatívny PCRtest na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, ktorý musí byť vykonaný certifikovaným zariadením a musí byť v anglickom jazyku (v prípade nesplnenia tejto podmienky, bude musieť podstúpiť povinnú karanténu v štátnom zariadení na vlastné náklady)

  • pri vstupe do krajiny bude každý podrobený skríningu meraním telesnej teploty a príznakov ochorenia na Covid-19 (v prípade pozitívnych symptómov bude cestujúci umiestnený do povinnej štátnej karantény až do negatívneho výsledku testu)

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie