Covid mapa
aktualizované 20.05.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 20.05.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Uzbekistanu

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky v Uzbekistane sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Vo vzťahu k organizovanej turistike cestovné agentúry môžu organizovať pobyty pre skupiny medzi 5-15 osôb.

  • Zahraniční turisti pred vstupom do krajiny musia uskutočniť PCR test. Za dodržiavanie karanténnych a sanitárno-hygienických požiadaviek zo strany turistov sú zodpovedné turistické agentúry.
  • Pri prílete i odlete sa vyžaduje predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie