Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Rakúsko

Cestovanie do Rakúska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Slovensko je zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. To znamená pre vstup do Rakúska upustenie od povinnej karantény, aj povinnej registrácie, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G (z nemeckého jazyka -uzdravený/zaočkovaný/otestovaný). 

Každá osoba, ktorá vstupuje do Rakúska s cieľom v krajine zotrvať (nie len tranzitovať) je povinná sa preukázať na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:

  • zaočkovanie (oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie)
  • alebo prekonanie COVID-19 (a to do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace)
  • alebo negatívne otestovanie (a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom nie starším ako 48 hodín)

 • Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinnosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné). Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

Deti

 • Pre deti do 12 rokov platia rovnaké podmienky ako pre dospelú sprevádzajúcu osobu, okrem povinnosti testovania. Karanténa sa pre deti do 12 rokov končí ukončením karantény dospelej sprevádzajúcej osoby. (V praxi – ak sprevádzajúca osoba spĺňa pri vstupe do Rakúska niektorú z podmienok 3G, nie je povinná karanténa ani pre deti do 12 rokov. Do 12 rokov znamená od 0 do 11 rokov vrátane.)

Nové opatrenia v Rakúsku od 22. novembra 2021:

 • Rakúsko zavádza plošný lockdown (pre zaočkovaných aj nezaočkovaných), ktorý platí predbežne do 12. decembra 2021.

 • Opatrenia sa dotýkajú gastronómie, kultúrnych a hromadných podujatí, tak isto maloobchodu (okrem potravín), ktoré budú zatvorené alebo zrušené počas nasledujúcich 20 dní.

 • Pre vstup do Rakúska bude potrebné predložiť potvrdenie o očkovaní (od 6. decembra 2021 sa platnosť očkovacieho preukazu skracuje na 270 dní), potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo PCR test nie starší ako 72 hodín.

 • Vycestovanie do zahraničia s odletom z Viedne je naďalej možné. Pre cestu na letisko Viedeň k odletom platí stále výnimka z testovania, registrácie a karantény pre osoby tranzitujúce cez Rakúsko bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prichádzajú. V prípade odletov z Viedne musia byť dodržané podmienky vstupu cieľovej destinácie, prípadne jednotlivých leteckých spoločností alebo prestupových letísk.   

Podmienky pre lyžovanie v Rakúsku

 • od 8. novembra 2021 je zavedené pravidlo 2G (platí potvrdenie o očkovaní a o prekonaní COVID-19)
 • využívanie ubytovacích zariadení, vlekov a lanoviek je prístupné len zaočkovaným a uzdraveným (2G - očkované osoby, osoby, ktoré prekonali COVID-19)
 • od 6. decembra 2021 sa skracuje platnosť potvrdenia o zaočkovaní z 360 na 270 dní po 2. dávke, zaočkovaní vakcínou Johnson&Johnson sa musia preočkovať do 2. januára 2022
 • deti do 12 rokov sú vyňaté
 • v uzavretých priestoroch je potrebné nosiť respirátor FFP2

PODMIENKY NÁVRATU: 

Rakúsko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že: 

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

 

Destinácie