Covid mapa
aktualizované 24.05.2024
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 24.05.2024

Cestovanie a podmienky vstupu do Nepálu

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Nepálu je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Medzinárodná letecká preprava z a do Nepálu je čiastočne obnovená na vybraných linkách.

  • O víza po prílete (visa-on-arrival) môžu požiadať iba úplne zaočkované osoby.

Nezaočkovaní musia požiadať o vízum na najbližšom zastupiteľskom úrade krajiny – pre SR je to Veľvyslanectvo Nepálu vo Viedni.

Okrem víz je taktiež nutné predložiť negatívny test nie starší ako 72 hodín, cestovné poistenie a registráciu na nasledovnej adrese nepálskych úradov.

Karanténa po príchode

Karanténe sú povinné sa podrobiť iba nezaočkované osoby s platnými vízami, ktoré sa preukážu negatívnym testom a potvrdením o ubytovaní v hotely v dĺžke najmenej 10 dní.PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie