Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Fínska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Fínska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Vstup do Fínska je bez obmedzení (vrátane turizmu) z krajín EÚ a schengenského priestoru. Od 1. februára 2022 sa od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Fínska z EÚ a Schengenského priestoru sa vyžaduje, aby sa preukázali

  • osvedčením o očkovaní alebo
  • osvedčením o prekonaní COVID-19 alebo
  • negatívnym testom (PCR alebo antigén - nie starší ako 72 hodín).

Cestujúci, ktorí nemajú žiadne z vyššie uvedených osvedčení, budú pri vstupe presmerovaní na otestovanie.

Pred vstupom sa odporúča registrácia.

Deti mladšie ako 16 rokov sa nemusia podrobiť zdravotnej prehliadke, ani mať negatívny výsledok testu či nastúpiť do karantény

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie