Covid mapa
aktualizované 03.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 03.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Vietnamu

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Dovolenky do Vietnamu sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Občania SR, môžu požiadať o e-víza, ktoré sa udeľujú na jeden vstup na 30 dní, prípadne môžu v otázke udelenia víz kontaktovať príslušné vietnamské veľvyslanectvá alebo konzuláty. Cudzinci môžu za stanovených podmienok  požiadať o udelenie e-víz prostredníctvom vládneho portálu, kde je uvedený aj prehľad krajín, na občanov ktorých sa táto možnosť vzťahuje.

  • Prichádzajúce osoby od 15. mája 2022 už nemusia predkladať negatívny test na COVID-19,  nevyžaduje sa od nich ani vyplnenie zdravotníckej deklarácie, ani predloženie dokladu o očkovaní.
  • Odporúča sa mať uzatvorené medzinárodné zdravotné poistenie, ktoré pokrýva aj náklady na liečbu COVID-19 s minimálnym krytím 10 000 USD. Zároveň sa odporúča stiahnuť aplikáciu PC-COVID do mobilných zariadení.

Pre cestujúcich do Vietnamu platí pôvodný režim ktorý bol zavedený pred vypuknutím pandemickej situácie. Cudzinci však musia spĺňať podmienky vstupu stanovené imigračnými orgánmi a ešte pred príchodom  do krajiny si overiť aktuálne vízové podmienky.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie