Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Indonézie

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Indonézie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky. Spomínané vízum je platné 30 dní a možno ho jeden krát predĺžiť o ďalších 30 dní. O predĺženie možno požiadať na najbližšom imigračnom úrade, kde sa cudzinec zdržiava a vízum je neprenosné. Na základe tohto druhu víza však nie je možné požiadať o pobyt v Indonézii. Poplatok za vízum po príchode za účelom turistiky je 500 000 IDR (indonézskych rupií).

Od 18. mája 2022 sa ruší predkladanie PCR pred vstupom do Indonézie. Taktiež nie je potrebný ani pri vnútroštátnych cestách v rámci Indonézie. Nie je potrebné ani nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch, vyžaduje sa však mať prekryté dýchacie cesty v interiéroch a vo verejnej doprave.

  • Cestujúci do Indonézie, buď priamo alebo tranzitom cez inú krajinu, sú povinní predložiť potvrdenie o vakcinácii proti COVID-19 (s výnimkou detí do 12 rokov) resp. lekárske potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov nemôžu podstúpiť očkovanie.
  • Podmienkou vstupu do krajiny je aj potreba preukázať sa cestovným poistením pokrývajúcim úhradu potenciálnych zdravotných problémov a dostatočnou finančnou hotovosťou. Rovnako je potrebné preukázať rezerváciu a platbu za ubytovanie počas pobytu v Indonézii.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie