Covid mapa
aktualizované 03.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 03.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Kolumbie

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Kolumbie  je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Cestujúci sú povinní pred vstupom do krajiny vyplniť formulár o zdravotnom stave najneskôr 24 hodín pred odletom.

Osoby staršie ako 18 rokov sú povinné preukázať sa potvrdením o kompletnom očkovaní.

V prípade neúplnej vakcinácie, ak bola dávka aplikovaná pred menej ako 14 dňami, je súčasne nevyhnutné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Bez minimálne jednej očkovacej dávky nebude cestujúcim vstup do krajiny umožnený.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie