Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Portugalska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Dovolenky v Portugalsku sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Kontinentálne Portugalsko

 • negatívny výsledok molekulárneho testu na COVID-19, nie starší ako 72 hodín (RT-PCR, RT-qPCR, NAAT),
 • alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 24 hodín pred vstupom na let,
 • alebo kompletné očkovanie, t.j. minimálne 14 dní a maximálne 270 dní po podaní druhej dávky (jednej dávky v prípade vakcíny Johnson), resp. booster dávku, vakcíny. Akceptujú sa len vakcíny schválené EMA,
 • alebo prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou do Portugalska.

Pre vstup do kontinentálneho Portugalska je povinnosť predkladať negatívny výsledok testu pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov. Pred odletom je povinnosť on-line vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card

Od 7. februára 2022 sa ruší povinnosť predkladať pri vstupe do Portugalska negatívny výsledok testu pre osoby zaočkované a osoby, ktoré prekonali COVID-19. 

Deti

 • Pre vstup do kontinentálneho Portugalska je povinnosť predkladať negatívny výsledok testu, resp. Digitálny COVID preukaz EÚ pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov.

Zaočkované osoby

 • Osoby, ktoré sú očkované proti COVID-19, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Doklad o očkovaní musí byť formou Digitálneho COVID preukazu EÚ a akceptujú sa len vakcíny schválené EMA. Očkovanie musí byť kompletné a min. 14 dní max. 270 dní po podaní druhej dávky (prvej dávky v prípade vakcíny Johnson).

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

 • Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 musia mať cestujúci Digitálny COVID preukaz EÚ.

Madeira

Pri vstupe na Madeiru je od povinné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín,
 • alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 48 hodín pred vstupom na let,
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní),
 • alebo pre osoby, ktoré prekonali COVID-19, potvrdenie o zaočkovaní jednou dávkou do 180 dní po prekonaní ochorenia (pri rešpektovaní obdobia aktivácie imunitného systému stanoveného v súhrne charakteristických vlastností lieku), prípadne s diagnózou ochorenia po podaní prvej dávky,
 • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ,
 • alebo potvrdenie o očkovaní niektorou z nasledovných vakcín: Astra Zeneca, Pfeizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik V.  Očkovanie musí byť kompletné a min. 14 dní po podaní druhej dávky (28 dní v prípade jednodávkovej vakcíny).
 • Všetci cestujúci sú povinní zaregistrovať sa a vyplniť elektronický formulár 12 až 48 hodín pred cestovaním.

Upozornenie

Pri letoch z kontinentálneho Portugalska na Madeiru sa vyžaduje negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 48 hodín pred vstupom na letv prípade že cestujúci nepredloží Digitálny COVID preukaz EÚ, resp. potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19. Pri letoch z Madeiry do kontinentálneho Portugalska sa test nevyžaduje.

Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény pri vstupe na Madeiru. 

Deti

 • Povinnosť predkladať negatívny výsledok testu, resp. Digitálny COVID preukaz EÚ, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 sa týka všetkých osôb vo veku 12 a viac rokov.

Azorské ostrovy

Pri vstupe na Azorské ostrovy je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín pred príletom, stačí predložiť v digitálnej forme,
 • alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 48 hodín pred vstupom na let,
 • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci očkovanie (akceptujú sa len vakcíny schválené EMA)
 • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou na Azory
 • 72 hodín pred odletom na Azorské ostrovy cestujúci elektronicky vyplní a odošle formulár regionálneho zdravotníckeho úradu. Po vyplnení formulára cestujúci dostane kód, ktorý po prílete na letisku predloží zamestnancom zdravotníckeho úradu.

Upozornenie

Pri letoch z kontinentálneho Portugalska na Azorské ostrovy sa vyžaduje negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 48 hodín pred vstupom na let alebo digitálny COVID preukaz EÚ. Pri letoch z Azorských ostrovov do kontinentálneho Portugalska sa test nevyžaduje.

Deti

 • Všetky deti vo veku 12 a viac rokov sú povinné predložiť negatívny test na COVID-19 alebo digitálny COVID preukaz EÚ.

Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180 dní, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény pri vstupe na Azorské ostrovy.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie