Covid mapa
aktualizované 03.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 03.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Maroka

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie v Maroku je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Cestujúci nad 12 rokov, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia predložiť

  • buď platný očkovací preukaz
  • alebo negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla
  • a rovnako zdravotný formulár.

Platný očkovací preukaz v tomto prípade znamená, že má cestujúci 3 dávky vakcíny. Ak má len 2 dávky, druhá nemôže byť podaná neskôr ako sú 4 mesiace.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie