Covid mapa
aktualizované 29.05.2024
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 29.05.2024

Cestovanie a podmienky vstupu do Venezuely

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Venezuely je pre Slovákov obmedzené, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Všetky osoby cestujúce do Venezuely musia pred odletom predložiť:

Cestujúci musia požiadať o tento elektronický cestovný preukaz najmenej 72 hodín pred príchodom do Venezuely prostredníctvom webovej stránky BioCheck (len v španielčine), pričom je potrebné uviesť nasledovné informácie:

  • kompletný cestovný itinerár (dátumy cesty, čísla letov, letecká spoločnosť);
  • vaše osobné údaje (celé meno, dátum narodenia, štátna príslušnosť, pas);
  • potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 resp. negatívny test COVID-19 PCR-RT vykonaný do 72 hodín od príchodu.

Systém vyžaduje vyplnenie všetkých informácií týkajúcich sa cesty a tiež kópiu pasu a potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 alebo negatívny PCR-RT test vykonaný max. 72 hodín pred vstupom do krajiny.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie