Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Taliansko

Cestovanie do Talianska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Pri vstupe do Talianska cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí predložiť: 

 1. digitálny COVID preukaz EÚ 
 2. vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár - každý cestujúci musí pred vstupom do Talianska vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár, (dPLF), dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou (získaný QR kód je potrebné preukázať pri vstupe do dopravného prostriedku).

Digitálny COVID preukaz EÚ musí obsahovať potvrdzovať jednu z troch splnených podmienok:

 • digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii (nadobúda platnosť 15. dňom od ukončenia cyklu s vakcínou uznanou EMA; platnosť 12 mesiacov),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu (PCR nie starší 72 hodín alebo antigénový test nie starší 48 hodín, výnimku majú deti do 6 rokov),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu).

Ak nemáte jeden z troch uvedených typov digitálneho COVID preukazu EÚ, môžete vstúpiť do Talianska, ale za predpokladu, že:

 • podstúpite karanténu päť dní na adrese bydliska, ktorú oznámite po vstupe na územie štátu odboru prevencie príslušného miestneho zdravotného úradu;
 • na konci päťdňovej karantény vykonáte ďalší molekulárny alebo antigénový test.

Deti mladšie ako 6 rokov sú vyňaté z vykonania molekulárneho alebo antigénneho testu, nie však z povinnosti izolácie, ak je to uplatniteľné. Vstup maloletých od 6 do 18 rokov do Talianska z krajiny štátov kategórie C, vrátane SR, je povolený s COVID preukazom.

Povinnosť nahlásiť sa na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu“) platí len v prípadoch, pokiaľ sa cestujúci nevie preukázať COVID preukazom EÚ.  V prípade, že sa Vám nedarí nahlásiť, odporúčame kontaktovať regionálne bezplatné čísla.

SARDÍNIA - aktuálne podmienky pre vstup:

 1. ​letecká spoločnosť AirExplore, vyžaduje vyplniť formulár o zdravotnom stave https://airexplore.sk/wp-content/uploads/2020/07/Notification-of-health-status.pdf
 2. vyplnenie tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF): https://app.euplf.eu/#/ 

Podmienky pre lyžovanie v Taliansku

 • platí preukázať sa potvrdením o očkovaní, negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní COVID-19,
 • QR kódy sa kontrolujú pri vydávaní ski passov, pri ubytovaní v hoteli a reštauráciách
 • deti pod 12 rokov sú vyňaté
 • povinnosť nosiť rúško od 6 rokov v uzavretých lanovkách

PODMIENKY NÁVRATU: 

Taliansko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že: 

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie