Covid mapa
aktualizované 07.12.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 07.12.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Kataru

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Kataru je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Cestovanie do Kataru je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Slovenská republika je v Katare zaradená medzi červené krajiny.

  • Všetci cestujúci musia vypísať formulár príchodom do Kataru.
  • Cestujúci do Kataru sa musia zaregistrovať a nahrať všetky príslušné dokumenty, ako je osvedčenie o očkovaní, najmenej 3 dni pred príchodom.

Výsledok PCR testu už nevyžaduje počas elektronickej registrácie.

Zaočkovaná osoba: 

  • Cestujúci z krajiny, ktorá je v červenom zozname a sú plne očkovaní vakcínou schválenou ministerstvom verejného zdravia alebo podmienečne schválenou očkovacou látkou podliehajú hotelovej karanténe v trvaní dvoch dní po príchode do krajiny.
  • Cestujúci, ktorí sú plne očkovaní schválenou vakcínou, musia mať pred príchodom do krajiny negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín.
  • Cestujúci s podmienečne schválenou vakcínou musia pred príchodom do Kataru vykonať test na protilátky a ak cestujúci nie je schopný vykonať tento test v krajine odchodu, musí v Katare nastúpiť do hotelovej karantény na 7 dní.
  • Po príchode musia všetci cestujúci podstúpiť PCR test v karanténnom hoteli.

Nezaočkovaná osoba:

  • Cestujúci, ktorí nie sú očkovaní alebo nie sú úplne očkovaní, musia po príchode do krajiny absolvovať 7 dní v hotelovej karanténe.
  • Zároveň pred príchodom do Kataru sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín.
  • Následne po príchode do Kataru na šiesty deň karantény musia vykonať PCR test a ak je negatívny cestujúci bude na siedmy deň prepustený z karantény.

Pozrite si podmienky vstupu webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Kataru.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19

  • Osoby, ktoré prekonali COVID-19, musia predložiť úradné osvedčenie potvrdzujúce predchádzajúcu infekciu a stav očkovania.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie