Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Argentíny

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Argentíny je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Argentína umožňuje vstup občanom Slovenskej republiky za určitých podmienok:

Na vstup za účelom turizmu alebo bezodplatnej činnosti je potrebné:

  • vyplniť on-line formulár na stránke Ministerstva vnútra Argentíny;    

  • predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín;

  • predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny);

  • predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v Argentíne.

Osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky môžu vstúpiť na územie Argentíny bez absolvovania karantény, vzhľadom na to, že sú zaočkovaní. Nezaočkované osoby nemôžu vstúpiť do Argentíny za účelom turizmu.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie