Covid mapa
aktualizované 04.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 04.12.2021

Zimbabwe

Cestovanie do Zimbabwe je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • turisti a nerezidenti vstupujúci do Zimbabwe musia mať negatívny výsledok testu COVID-19, ktorý bol vydaný najneskôr 48 hodín pred ich príchodom na hranicu

  • osoby prichádzajúce do Zimbabwe podliehajú 14-dňovej karanténe. Ak pricestujete s negatívnym testom COVID-19 vydaným do 48 hodín od príletu alebo testom s negatívnym výsledkom na letisku, môžete sa izolovať na vopred určenej adrese

  • turisti sú oprávnení cestovať medzi letiskom a označenými turistickými zariadeniami

PODMIENKY NÁVRATU: 

Zimbabwe patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. rizikové krajiny, to znamená, že: 

  • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa pri návrate bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb. 

Pre tieto osoby neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

  • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
  • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie