Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Saudská arábia

Cestovanie do Saudskej Arábie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Saudská Arábia otvorila hranice pre turistov od 1. augusta 2021. Podmienkou vstupu do krajiny je predloženie negatívneho PCR-testu a osvedčení o očkovaní. Zároveň majú cestujúci výnimku z povinnej štátnej karantény.

 • Všetci zaočkovaní cudzinci, vstupujúci do Saudskej Arábie, ktorí boli zaočkovaní najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny druhou dávkou vakcíny schválenou v Saudskej Arábii (Pfizer/BioNTech a AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson), sa musia najneskôr 72 hodín pred cestou zaregistrovať.

 • Neregistrujú sa osoby mladšie ako 18 rokov. Originál očkovacieho certifikátu je potrebné mať so sebou. Informácia musí byť nahratá do aplikácie Tawakkalna, ktorú je potrebné si nainštalovať. Za týchto podmienok budú zaočkované osoby z inštitucionálnej karantény vyňaté.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Saudská Arábia patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. rizikové krajiny. Ak prichádzate na Slovensko letecky z rizikovej krajiny, tak musíte ukázať po prílete:

Očkované osoby:

Nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín

Neočkované osoby:

 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5-ty deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie