Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Saudskej Arábie

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Saudskej Arábie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Podmienky registrácie pre zaočkovaného cestujúceho:

  • pred vstupom do krajiny je potrebné sa zaregistrovať (vloženie informácii do portálu je potrebné urobiť najneskôr 72 hodín pred príchodom do Saudskej Arábie)
  • cestujúci musia byť zaočkovaní vakcínami schválenými Saudskou Arábiou (Pfizer/BioNTech a AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm a Sinovac), obdobie medzi podaním druhej dávky vakcíny a odchodom do SA by nemalo byť kratšie ako 14 dní,
  • pri príchode do Saudskej Arábie je potrebné mať so sebou originál očkovacieho preukazu,
  • potvrdenie presnosti zadaných informácií a správnosť informácií bude overená pri vydaní palubného lístka a pri vstupe do krajiny, pričom nedodržanie podmienok alebo poskytnutie nesprávnych informácii je základom na zakázanie vstupu do krajiny,
  • pred príchodom do Saudskej Arábie je potrebné si stiahnuť aplikáciu Tawakkalna a zaregistrovať sa do nej pri príchode do krajiny
  • predložiť potvrdenie o on-line registrácii očkovania na saudskom ministerstve zdravotníctva,
  • poistenie pokrývajúce liečbu COVID-19 (je zahrnuté v e-víze, pri ďalšom vstupe je nutné na letisku dokúpiť)

Certifikáty o prekonanej chorobe nie sú v Saudskej Arábii uznávané. Nevyžaduje sa predložiť PCR alebo antigéový test po prílete. Neregistrujú sa osoby mladšie ako 18 rokov. 

Deti

  • Na deti do 12 rokov veku v sprievode plne očkovanej osoby sa inštitucionálna karanténa nevzťahuje. Deti od 12 rokov musia byť očkované.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie