Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Austrálie

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Austrálie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 6. júla 2022 sa uvoľnili opatrenia v súvislosti s COVID-19 a výrazne sa zmenili doterajšie podmienky na vstup do Austrálie, na základe ktorých:

  • Osoby vstupujúce na územie Austrálie sa nemusia od 6. júla preukazovať potvrdením o očkovaní proti COVID-19
  • Osoby vstupujúce na územie Austrálie už nie sú povinní vypĺňať tzv. digitálnu deklaráciu o cestujúcich - DPD (The Digital Passenger Declaration) tzv. digitálnu deklaráciu o cestujúcich námornou dopravou.
  • Osoby, ktoré opúšťajú Austráliu sa viac nevyžaduje, aby predložili dôkaz o svojom statuse očkovania proti COVID-19.
  • Držitelia víz nezaočkovaní proti COVID-19 viac nepotrebujú na cestu do Austrálie výnimku z cestovania.

Pri všetkých letoch do Austrálie sa stále vyžadujú tzv. masky (ochranné rúška a respirátory).

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie