Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Dominikánskej republiky

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky v Dominikánskej republike sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 


Na letiskách cestujúci podstupujú rýchly test náhodným výberom. Cestujúci so symptómami alebo s pozitívnym výsledkom testu náhodným výberom sú premiestnení do určených zariadení. Každému cestujúcemu je meraná telesná teplota.

Test náhodným vyberom nemusia podstupovať cestujúci, ktorí predložia

  • negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
  • alebo potvrdenie o očkovaní, pričom posledná dávka bola podaná minimálne 3 týždne pred príchodom do krajiny

Po príchode do krajiny nie je povinná karanténa.

Platí povinnosť vyplniť pri vstupe do krajiny a pri odchode z krajiny online formulár, ktorý platí len v digitálnej podobe.

Deti do 7 rokov nemusia predkladať negatívny PCR test.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie