Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Ukrajiny

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie na Ukrajine je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Najnovšie zmeny: 

Vzhľadom ku aktuálnej situácii MZV neodporúča do krajiny cestovať. 

 

  • potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínami zaradenými do zoznamu Svetovej zdravotníckej organizácie, vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.
  • alebo negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Dokument musí byť vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokumentmi nebudú vpustené na územie Ukrajiny.

Osoby, ktoré disponujú negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu a ktoré sa plánujú zdržať na území Ukrajiny menej ako 72 hodín, nemajú povinnosť podrobiť sa samoizolácii.

Osoby, ktoré disponujú negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu a ktoré sa plánujú zdržať na území Ukrajiny viac ako 72 hodín, majú povinnosť podrobiť sa domácej samoizolácii v trvaní 10 dní. Za týmto účelom je potrebné si  pred vstupom na územie Ukrajiny aktivovať mobilnú aplikáciu Domaprostredníctvom ktorej je samoizolácia monitorovaná.

Osobám, ktoré nebudú mať naištalovanú a aktivovanú mobilnú aplikáciu pred prekročením štátnej hranice, nebude umožnený vstup na územie Ukrajiny.

Samoizolácia sa končí po uplynutí 10 dní alebo ihneď po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19

  • Opatrenie o preukázaní sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu sa nevzťahuje na:

    • osoby mladšie ako 18 rokov;

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie