Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Ukrajina

Cestovanie na Ukrajine je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

 • Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Dokument musí byť vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.

 • Okrem testu je tiež povolené pri vstupe predložiť dokument potvrdzujúci podstúpenie očkovania proti COVID-19 vakcínami zaradenými do zoznamu Svetovej zdravotníckej organizácie, vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.

 • Osoby, ktoré nebudú disponovať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, ale len negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, sú povinné podrobiť sa domácej samoizolácií v trvaní 10 dní. Za týmto účelom je potrebné si  pred vstupom na územie Ukrajiny aktivovať mobilnú aplikáciu Doma, prostredníctvom ktorej je samoizolácia monitorovaná. Osobám, ktoré nebudú mať naištalovanú a aktivovanú mobilnú aplikáciu pred prekročením štátnej hranice, nebude umožnený vstup na územie Ukrajiny.

 • Samoizolácia sa začína až po uplynutí 72 hodín od momentu vstupu na územie Ukrajiny. To znamená, že osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny na obdobie kratšie ako 72 hodín a preukážu sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu alebo dokumentom potvrdzujúcim očkovanie proti COVID-19, nemusia absolvovať samoizoláciu. Samoizolácia sa končí po uplynutí 10 dní alebo po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19.

 • Osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny sa súčasne musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s observáciou a liečbou COVID-19. 

 • Opatrenie o preukázaní sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu sa nevzťahuje na:

  • osoby mladšie ako 18 rokov;

PODMIENKY NÁVRATU:

Ukrajina patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že:

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie