Covid mapa
aktualizované 07.12.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 07.12.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Litvy

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Litvy je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz;
  • QR kód doručený po registrácii na stránke Národného centra verejného zdravia;
  • Potvrdenie o očkovaní plným vakcinačným cyklom schválenej vakcíny EMA, od ktorého uplynulo najmenej 14 dní,
  • alebo negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hod. alebo negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 48 hod.,
  • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (platí do 180 dní od pozitívnej diagnostiky PCR testom);

Deti do 16 rokov nemusia absolvovať test.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie