Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Kambodže

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Kambodže je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
  • Zabezpečiť si víza pred vstupom na príslušnom veľvyslanectve Kambodže. Turisti si môžu požiadať o víza aj online, alebo ich požiadate pri vstupe do krajiny.
  • Doklad o medzinárodnom zdravotnom poistení s finančným krytím minimálne vo výške 50.000 USD platné aj na území Kambodže. Poistenie možné zakúpiť aj online. Poistenie by malo byť vytlačené farebne.
  • Cestujúci očkovaní proti COVID-19  sa preukážu očkovacím certifikátom pri príchode do krajiny.
  • Neočkovaní cestujúci proti COVID-19 sa pri vstupe do krajiny musia preukázať negatívnym test na COVID-19. V prípade, že ním nedisponujú, je možné si urobiť antigénový test na COVID-19 pri vstupe do krajiny spoplatnený 5 USD. V prípade odmietnutia je potrebné absolvovať povinnú karanténu.
  • Deti do 17 rokov (vrátane), ktoré nie sú očkované budú testované sa riadia podľa podmienok vstupu ich rodičov alebo dospelých sprevádzajúcich osôb.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie