Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Kambodža

Cestovanie do Kambodže je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 • cudzinci, ktorí majú v úmysle cestovať do Kambodže, musia požiadať o udelenie víz vopred na príslušnom veľvyslanectve Kambodže

 • cestujúci musí predložiť lekárske potvrdenie vydané príslušnými zdravotníckymi zariadeniami, v ktorom sa uvádza, že držiteľ potvrdenia nie je nakazený ochorením COVID-19 a ktoré nie je staršie viac ako 72 hodín pred nástupom na cestu

 • zároveň musí predložiť medzinárodné zdravotné poistenie s finančným krytím minimálne vo výške 50 000 USD platné aj na území Kambodže, poistenie je možné zakúpiť si aj on-line
 • všetci cestujúci po príchode do krajiny sú testovaní, zároveň musia zložiť v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty zálohu vo výške 2 000 USD, (zložené financie  budú využité ako záloha na úhradu výdavkov za prepravu do hotela, karanténne ubytovanie - uvádzaná cena ubytovania sa pohybuje od 60 do 75 USD na noc), stravu, testovanie a ďalšie požadované úkony, ostatné prostriedky budú cudzincovi vrátené

 • všetky prichádzajúce osoby sa musia podriadiť 14-dňovej karanténe v štátom určených zariadeniach

 • povinnej karanténe sa musia podriadiť všetci prichádzajúci, vrátane tých, ktorí už boli zaočkovaní pred COVID-19

 • Kambodžská vláda sa tiež rozhodla s účinnosťou od 7.apríla dočasne uzavrieť všetky turistické miesta v  krajine po dobu 14 dní

 • cudzinci musia byť zaregistrovaní prostredníctvom systému Foreigners Presence in Cambodia (FPCS)

PODMIENKY NÁVRATU: 

Kambodža patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. rizikové krajiny. Ak prichádzate na Slovensko letecky z rizikovej krajiny, tak musíte ukázať po prílete:

Očkované osoby:

Nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín

Neočkované osoby:

 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5-ty deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie