Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Etiópie

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Etiópie je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Pri výstupe, tranzite alebo vstupe do krajiny je potrebné od 7. júna 2021 predložiť negatívny RT-PCR test na COVID-19 (nie starší ako 120 hodín) v elektronickej podobe s použitím platformy African Union´s Trusted Travel Platform (TT) and UNDP-sponsored Global Haven Program. Cestujúci sa musí registrovať .

Po vstupe do krajiny sa cestujúci musia podrobiť povinnej 7-dňovej karanténe. Na letisku sa treba riadiť pokynmi imigračnej polície.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie