Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu na Bahamy

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie na Bahamy je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Od 7. januára 2022 musia všetci cestujúci starší ako 2 roky predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.
  • Všetci cestujúci odhliadnuc od očkovacieho statusu, ktorí zostávajú na Bahamách viac ako 2 noci, sú povinní podstúpiť antigénový test na tretí deň pobytu. Viac informácií nájdete na webovej stránke bahamského ministerstva turizmu.
  • Cestujúci nad 18 rokov musia pred cestou požiadať o zdravotné cestovné povolenie, tzv. Health Travel Visa. Proces trvá do 48 hod.

Pri žiadosti o cestovné vízum treba uzatvoriť COVID- 19 zdravotné poistenie platné počas trvania pobytu na Bahamách. Poplatok za poistenie je zahrnutý v poplatku za Health Travel Visa. 

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie