Covid mapa
aktualizované 05.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 05.12.2021

Nemecko

Cestovanie do Nemecka je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 31. októbra 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysokorizikové krajiny.

 • Všetci cestujúci prichádzajúci do Nemecka, ktorí nie sú zaočkovaní alebo ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 a prichádzajú zo Slovenskej republiky a z ďalších vysokorizikových krajín/oblastí s vysokou incidenciou sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú  je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu a ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Registrácia pred cestou

 • Cestujúci , ktorí sa počas posledných 10 dní pred príchodom do Nemecka zdržiavali vo vysokorizikových krajinách/oblastiach s vysokou incidenciou, vrátane Slovenskej republiky, sú povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Všetci cestujúci nad 12 rokov prichádzajúci do Nemecka leteckou, železničnou, cestnou alebo vodnou dopravou sa od uvedeného dátumu musia už pri vstupe do Nemecka preukázať

 • potvrdením o zaočkovaní starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha, ktorými sú AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna a Janssen.

 • alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste na COVID-19,

 • alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod. od jeho vykonania alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod. od jeho vykonania.

Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku.

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o zaočkovaní alebo potvrdenia o prekonaní COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

NOVÉ PODMIENKY TRANZITU CEZ NEMECKO: týka sa to všetkých klientov s letmi do Mexika, Dominikánskej republiky, prípadne Maldivy.

 • všetci pasažieri od 12 rokov musia mať doklad o plnom očkovaní, alebo prekonaní Covid-19 alebo negatívny test (môže byť aj antigén) v anglickom, nemeckom, talianskom, španielskom alebo francúzskom jazyku. Antigénový test nesmie byť starší než 24 hodín pred odletom z Nemecka. PCR testy majú lehotu 48 hodín.
 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Nemecko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že:  

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie