Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Tuniska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky v Tunisku sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Vstupný formulár už nie je požadovaný.

Pre vstup na územie Tuniska nie je limitovaná platnosť očkovacieho certifikátu, ale platnosť certifikátu môže limitovať prepravná spoločnosť. Preto si vždy pred cestou preverte podmienky u prepravnej spoločnosti.

Nezaočkované osoby

Ak nie ste zaočkovaný a máte 18 rokov alebo viac, budete sa musieť preukázať

  • negatívnym PCR testom (vykonaný nie viac ako 48 hodín)
  • alebo negatívnym antigénovým testom (vykonaným najviac 24 hodín) pri vstupe do Tuniska.

Tento výsledok testu musí obsahovať dátum, kedy bol urobený, a QR kód. Ak nie ste zaočkovaní a máte 17 a menej rokov, nemusíte absolvovať test.

Nezaočkovaní cestujúci už nemusia pri príchode do Tuniska vstúpiť do hotelovej karantény za predpokladu, že majú negatívny výsledok testu. Cestujúci môžu byť pri prílete podrobení náhodnému testovaniu na COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku môžu byť požiadaní o izoláciu na 5 alebo viac dní.

Očkované osoby

Zaočkovaní cestujúci musia mať so sebou platné potvrdenie o očkovaní. Od vašej dávky vakcíny Janssen musí uplynúť aspoň 28 dní. Pri všetkých ostatných očkovacích látkach musí od vašej druhej dávky prejsť aspoň sedem dní.

Podmienky pre osoby po prekonaní COVID-19

Od 5. januára 2022 sa uznáva aj potvrdenie o prekonaní COVID-19 v kombinácii s potvrdením o aplikácii aspoň jednej dávky vakcíny.

Podmienky vstupu pre deti

Deti a maloleté osoby do dovŕšenia 18 rokov sú vyňaté z povinnosti predkladať negatívny výsledok testu. Deti 6 – 17 rokov, aj keď nie sú úplne zaočkované, nemusia predkladať žiadny test.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie