Covid mapa
aktualizované 05.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 05.12.2021

Estónsko

Cestovanie do Estónska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 4. októbra 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysoko rizikové (červené) krajiny.

Z vysoko rizikovej (červenej krajiny), ktorá zaznamenala za posledných 14 dní viac ako 200 nových prípadov nákazy COVID-19 na 100 000 obyvateľov je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 • potvrdzujúci email o vyplnenom cestovnom formulári (viď. Registrácia pred vstupom) a
 • lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o úplnom zaočkovaní,
 • alebo nastúpiť do povinnej 10-dňovej karantény 

Osoby prichádzajúce do Estónska sa nemusia podrobiť povinnej karanténe v prípade, ak pri príchode predložia potvrdenie o tom, že za posledných 6 mesiacov prekonali COVID-19, alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19. 

Osoby, ktoré boli zaočkované oboma dávkami vakcíny alebo prekonali COVID-19, sú oslobodené z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Estónska.

Pre deti platí:

Vstup v sprievode dospelej osoby, ktorá je plne zaočkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19:

 • deti vo veku do 12 rokov nemusia mať negatívny výsledok testu ani nastúpiť do karantény;
 • deti vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré nie sú samé zaočkované, sú povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu alebo podstúpiť test ihneď po príchode do krajiny.

Vstup v sprievode dospelej osoby, ktorá nie je plne zaočkovaná alebo neprekonala ochorenie COVID-19:

 • pre školopovinné deti (vrátane škôlky) je povinné podstúpiť PCR test na tretí deň od príchodu. V prípade pozitívneho testu je zavedená povinná 10-dňová karanténa, ktorá je ukončená druhým testom na 10. deň.

Všetci cestujúci sú povinní jeden deň pred príchodom alebo v deň príchodu do Estónska vyplniť cestovný formulár v digitálnej alebo papierovej forme, vyplnený formulár je potrebné uschovať v prípade potreby predloženia na hranici

Online cestovný formulár v digitálnej forme

Online cestovný formulár v papierovej forme

PODMIENKY NÁVRATU:

Estónsko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že: 

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie