Covid mapa
aktualizované 05.12.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 05.12.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Panamy

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky v Paname sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Každý cudzinec je oslobodený od preukázania testu na COVID-19 za podmienky, že predloží očkovací preukaz schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou, americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv alebo Európskou liekovou agentúrou), ktorý potvrdzuje jeho kompletné zaočkovanie.
  • V podmienkach Panamy sa za kompletne zaočkovaného rozumie osoba, ktorá obdržala 2 dávky vakcíny. Posledná dávka vakcíny pre kompletné zaočkovanie musí byť podaná minimálne 14 pred vstupom do Panamy.


Pokiaľ je cudzinec zaočkovaný iba jednou dávkou alebo nie je vôbec zaočkovaný, je povinný pri vstupe do Panamy predložiť negatívny test na COVID-19 (PCR alebo antigénový test) urobený najneskôr 72 hodín pred jeho vstupom do Panamy. Ak nie je možne predložiť test na COVID-19, cudzinec musí vykonať test priamo na letisku alebo inom hraničnom vstupe za poplatok 50 USD. V prípade pozitívneho výsledku je povinná 5 – dňová karanténa na náklady cudzinca.

Maloletá osoba do 17 rokov nie je povinná predložiť test na COVID-19ani preukaz o kompletnom zaočkovaní, pokiaľ je v čase vstupu do Panamy sprevádzaná zákonnou dospelou osobou.

Preukázanie negatívnych testov na COVID-19 môžu vyžadovať aj samotné letecké spoločnosti. Detaily letov a otázok súvisiacich s predložením testu pred nástupom na palubu lietadla je potrebné konzultovať priamo s leteckou spoločnosťou, a to aj z toho dôvodu, že nie všetky letecké spoločnosti akceptujú predloženie antigénových testov na COVID-19.

Každý cestujúci musí pred vstupom do Panamy zároveň podpísať elektronické čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave.    PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie