Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Rumunsko

Cestovanie do Rumunska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Slovenská republika bola zaradená medzi rizikové krajiny do tzv. červenej zóny.

Pre osoby prichádzajúce do Rumunska zo Slovenskej republiky to znamená, že sa na nich vzťahuje povinná 14-dňová domáca karanténa po vstupe do krajiny okrem stanovených výnimiek, ku ktorým patria najmä:

 • zaočkované osoby proti COVID-19, pričom od kompletnej schémy očkovania ubehlo viac ako 10 dní do vstupu do Rumunska;
 • osoby, u ktorých bola počas posledných 180 dní pred vstupom do krajiny potvrdené ochorenie COVID-19 a od dátumu potvrdenia do dátumu vstupu do krajiny uplynulo najmenej 14 dní;
 • osoby, ktoré sa zdržia na národnom území menej ako 3 dní (72 hodín) a ktoré predložia negatívny test na COVID-19, vykonaný najneskôr 72 hodín pred nástupom (pre cestujúcich prostriedkami verejnej dopravy) alebo vstupom na územie štátu (pre tých, ktorí cestujú vlastnými prostriedkami); Ak osoby neopustia územie štátu do 3 dní (72 hodín) a neinformujú o tom riaditeľstvo verejného zdravotníctva v župe, v ktorej majú bydlisko alebo v ktorej si nahlásili adresu pri vstupe do krajiny, budú umiestnené do karantény na obdobie 14 dní, počnúc štvrtým dňom po vstupe do Rumunska;
 • deti vo veku do 12 rokov;
 • osoby nachádzajúce sa v tranzite, ak opustia Rumunsko do 24 hodín od vstupu do krajiny;

PODMIENKY NÁVRATU: 

Rumunsko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená: 

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie