Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Nórsko

Cestovanie do Nórska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 1. novembra 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Nórska na zoznam tmavočervených krajín.

 • Cestujúci z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny (napr. červenej) musia po vstupe do Nórska absolvovať karanténu. Pre osoby vo veku nad 18 rokov môže byť predmetná karanténa ukončená absolvovaním PCR testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom najskôr 3 dni po príchode do Nórska. Povinnosť absolvovať PCR test 7 dní po príchode sa ruší.

 • Od karantény po vstupe do Nórska sú oslobodené všetky osoby do veku 18 rokov. Pri vstupe do Nórska musia absolvovať test na COVID-19 všetky osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré prichádzajú z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny (napr. červenej). Test na COVID-19 sa odporúča absolvovať aj 3 dni po príchode do krajiny.

 • Podmienka absolvovať karanténu v štátnej karanténe (karanténnom hotely) sa ruší. Je možné absolvovať karanténu v karanténnom hotely, ak ju osoba nemôže absolvovať v inom ubytovacom zariadení.

 • Cestujúci z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny je povinný podrobiť sa testovaniu na COVID-19 na hraničnom priechode pri vstupe do Nórska. Testovanie je bezplatné. Osobe, ktorá sa bez závažného dôvodu odmietne podrobiť testovaniu a dobrovoľne neopustí územie Nórska bude udelená pokuta a bude umiestnená do karantény.

 • Osoby, ktoré sú povinné absolvovať karanténu a podstúpiť test na COVID-19 sa musia registrovať pred príchodom do Nórska. Registráciu je možné vykonať elektronicky. Podrobné informácie, ako aj registračný formulár je dostupný na webovej stránke nórskej vlády.
Osoby, ktoré sú plne zaočkované proti COVID-19, prípadne ktoré prekonali COVID-19 v období 6 mesiacov pred cestou do Nórska a sú schopné tieto skutočnosti preukázať certifikátom, ktorý je prepojený s EU schémou, môžu pricestovať do Nórska bez obmedzení, bez ohľadu na krajinu z ktorej prichádzajú. Rovnako sú oslobodení z povinnosti karantény, povinnosti preukázať negatívny test na COVID-19 pri príchode, podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predcestovnej registrácie. 
 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Nórsko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že:  

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

 

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie