Covid mapa
aktualizované 07.12.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 07.12.2022

Cestovanie a podmienky vstupu na Srí Lanku

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky na Srí Lanke sú pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Plne zaočkovaná osoba:

  • vyžaduje sa predložiť očkovací certifikát  (minimálne 14 dní po oboch dávkach dvojfázovej alebo jednofázovej vakcíny) v anglickom jazyku, bez PCR testu
  • každý cestujúci je povinný si zakúpiť poistenie pokrývajúce Covid

Nezaočkovaná osoba:

  • PCR test 
  • každý cestujúci je povinný si zakúpiť poistenie pokrývajúce Covid

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie