Covid mapa
aktualizované 06.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 06.12.2021

Arménsko

Cestovanie do Arménska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • certifikát s negatívnym výsledkom PCR testu v arménskom, ruskom, resp. anglickom  jazyku, ktorý nie je starší ako 72 hodín a sú v ňom uvedené všetky kontaktné údaje spoločnosti, ktorá test vykonala. Tiež údaje o testovanej osobe (meno, priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia), výsledok testu, podpis a pečiatka spoločnosti, ktorá test vykonala.

  • alebo certifikát potvrdzujúci, že ste boli úplne očkovaní proti COVID-19 v dávkach predpísaných v návode na použitie vakcíny. V prípade vakcíny s jednou dávkou certifikát potvrdzujúci, že bola podaná injekčne najmenej pred 28 dňami (4 týždňami).V prípade viac ako jednej dávky certifikát potvrdzujúci, že posledná dávka bola podaná najmenej pred 14 dňami.

Negatívny test alebo certifikát o očkovaní sa nevyžadujú u detí mladších ako 6 rokov 11 mesiacov a 29 dní․

PODMIENKY NÁVRATU:

Arménsko patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. bezpečné krajiny, to znamená, že:

Očkované osoby: 

Nepotrebujú pri vstupe do SR test, ani nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

  • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
  • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
  • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
  • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

Neočkované osoby:

  • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
  • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5. deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

  • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie