Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Číny

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie v Číne je pre Slovákov obmedzené, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 
 

Veľvyslanectvo SR v Pekingu upozorňuje občanov SR na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v hlavnom meste Peking. Ku dňu 2. mája 2022 bolo lokalizovaných 12 vysokorizikových oblastí a 34 stredne rizikových oblastí. Mestské orgány zároveň vyžadujú, aby všetci obyvatelia žijúci a pracujúci v okresoch Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian, Fengtai, Shijingshan, Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping, Daxing a Jingkai absolvovali 3 po sebe idúce testy na nukleovú kyselinu v dňoch 3.-5. mája 2022. Odo dňa 5. mája 2022 bude zároveň pre vstup do všetkých druhov verejných priestorov ako aj do prostriedkov verejnej dopravy vrátane metra potrebný negatívny test na nukleovú kyselinu absolvovaný v predchádzajúcom týždni.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie