Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu po Slovensku

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky na Slovensku sú možné a akutálne platí:

Od utorka 15.2.2022 dochádza k zmenám v hotelových a ubytovacích prevádzkach. Naďalej budú fungovať v režime OP+, avšak skupina osôb, ktorá spĺňa túto podmienku sa rozširuje a za osobu v režime OP+ sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom AG alebo RT-PCR / LAMP testu*,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom AG alebo RT-PCR / LAMP testu (Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu).
 • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 (potrebné preukázať sa certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym výsledkom AG alebo RT-PCR / LAMP testu*),
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom AG alebo RT-PCR / LAMP testu*,
 • osoba do 6 rokov veku.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Odporúčame však vždy si ešte pozrieť oficiálnu stránku ubytovacieho zariadenia, kde sú špecifikované presné covid opatrenia.

Destinácie