Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu na Maldivy

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky na Maldivoch sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Očkované a neočkované osoby: 

  • od 13. marca sa nevyžaduje predložiť negatívny PCR test pri vstupe na Maldivy
  • vyžaduje sa rezervácia ubytovania


Očkované aj neočkované osoby si musia najskôr 72 hodín pred odchodom do destinácie vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave na webovej stránke k imigrácii
Do tohto linku je potrebné nahrať fotografiu (pokojne odfotenú mobilom, no bez rušivých elementov a červených očí) a výsledok testu. Je to online formulár, ktorý po vyplnený vygeneruje kontrolný QR kód (odporúčame ho mať vytlačený so sebou a tiež v elektronickej podobe v mobile). Tento kód musí byť platný ešte v čase lokálneho príletu na Maledivy, inak sa musí vyplniť opakovane. Formulár sa vypĺňa aj pri spiatočnom lete, tu však už nenahrávate výsledok testu. 

Turistom sú udeľované bezplatné 30-dňové víza pri vstupe do krajiny rovnako ako to bolo pred vypuknutím pandémie, musia však predložiť rezerváciu ubytovania. Pri odchode z Maldív sa môžu turisti otestovať v prípade, že výsledky takého testu sú vyžadované pri návrate do ich cieľovej destinácie.

Pred odletom na Maldivy je možné uzavrieť si tzv. Allied Inbound Maldives Covid19 Insurance plan poistenie pre prípad COVID19 a karantény na Maldivách. Poistenie si uzatvára cestujúci individuálne na stránke www.allied.mv. Poistenie sa dá uzatvoriť v dvoch cenových reláciách:

  • Allied Inbound 35 USD (karanténne náklady do výšky 75 USD/deň, presun do najbližšieho medicínskeho zariadenia do výšky 2.000 USD, liečebné náklady spojené s COVID19 do výšky 75.000 USD)

  • Allied Inbound+ 45 USD (karanténne náklady do výšky 150 USD/deň, presun do najbližšieho medicínskeho zariadenia do výšky 3.000 USD, liečebné náklady spojené s COVID19 do výšky 100.000 USD)

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie