Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu na Jamajku

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie na Jamajku je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Každý cestujúci na Jamajku je povinný získať predbežnú autorizáciu a zaregistrovať sa.
  • Registrovať sa treba maximálne 5 dní a minimálne 2 pracovné dni pred plánovaných príchodom na Jamajku. Proces môže trvať od niekoľkých minút do 48 hodín. Všetkým cestujúcim sa po prílete meria telesná teplota a absolvujú krátky rozhovor o zdravotnom stave so zdravotníkom.

Všetci cestujúci starší ako 12 rokov prichádzajúci do krajiny sú povinní predložiť negatívny test na COVID-19 alebo antigénový test nie starší ako 72 hodín.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie