Covid mapa
aktualizované 30.06.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.06.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Spojených arabských emirátov

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky v Spojených arabských emirátoch sú pre Slovákov možné, pričom podmienky sa v jednotlivých emirátoch líšia a pre vstup do krajiny platí nasledovné: 

Dubaj, Abu Dhabí a Ras Al Khaimah

 • Cestujúcim do Dubaja, Abu Dhabi a Ras Al Khaimah stačí splniť jednu z nasledujúcich požiadaviek: 
  - predložiť platný očkovací certifikát*,
  - alebo predložiť platný negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín,
  - alebo predložiť platné lekárske potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že sa cestujúci zotavil z ochorenia Covid-19 nie starším ako 1 mesiac od zotavenia pri príchode do Spojených arabských emirátov
 • Návštevníci musia mať platné zdravotné poistenie.
Všetky certifikáty (očkovací certifikát, potvrdenie o zotavení, alebo výsledok PCR testu) musia obsahovať QR kód. 


Za plne zaočkovanú osobu emirátske orgány považujú osobu, ktorej od podania 2. dávky neubehlo viac ako 6 mesiacov, alebo ktorá je zaočkovaná aj 3. dávkou vakcíny proti COVID-19."

Deti

 • Deti do 12 rokov sú z testovania vyňaté.

 

EXPO Dubai 2020 - do 31. marca 2022

EXPO 2020 a podmienky pre vstup návštevníkov na výstavisko:

 • Všetci návštevníci vo veku 18 rokov a starší sú povinní predložiť doklad o očkovaní (akákoľvek očkovacia látka uznaná ich národnou vládou) alebo negatívny test PCR, nie starší ako 72 hodín.
 • Nezaočkovaní majitelia lístkov, ktorí neboli testovaní v tejto lehote, sa môžu nechať otestovať v testovacom zariadení PCR, susediacom s areálom EXPO2020. Získanie výsledkov trvá približne 4 hodiny. Po predložení akéhokoľvek platného lístka na EXPO2020 bude test PCR bezplatný. V budúcnosti bude v Dubaji k dispozícii sieť testovacích stredísk, ktoré nájdete na webovej stránke EXPO2020.PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie