Covid mapa
aktualizované 03.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 03.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Srbska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Srbska je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • negatívny PCR test na COVID-19 nie starší ako 48 hodín od dátumu vydania 
  • alebo potvrdenie o úplnom očkovaní 
  • alebo osvedčenie o prekonaní COVID-19, resp. osvedčenie, že osoba prekonala COVID-19, ktoré vydal Inštitút verejného zdravia Srbskej republiky alebo príslušný orgán štátu, s ktorým Srbská republika uzavrela dohodu o reciprocite alebo o uznávaní týchto dokumentov (Andorra, Bulharsko Dánsko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Írsko, Kapverdy, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovinsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko) za predpokladu, že od prvého testovania nesmie uplynúť menej ako 14 dní alebo viac ako šesť mesiacov.
  • alebo digitálny COVID preukaz EÚ vydaný príslušnými orgánmi krajín, ktoré sú v systéme EU Digital COVID Certificate, (potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu (PCR test alebo antigénový test) alebo o prekonaní COVID-19). 

Povolený vstup na územie Srbskej republiky majú aj maloletí do 15 rokov, bez karantény a bez potvrdenia o negatívnom teste na COVID-19, ak cestujú v sprievode blízkych rodinných príslušníkov, ktorí spĺňajú podmienku pre vstup do Srbska bez karantény.

Maloletí vo veku 12 až 18 rokov môžu vstúpiť do Srbskej republiky bez negatívneho testu RT-PCR na COVID-19 alebo negatívneho antigénového FIA Rapid testu, bez potvrdenia o očkovaní alebo potvrdenia o prekonaní choroby, ak do 48 hodín od prekročenia štátnej hranice predložia územne príslušnému ústavu verejného zdravotníctva v Srbskej republike RT-PCR test alebo antigénový test na COVID-19, vydaný referenčným laboratóriom Srbskej republiky.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie