Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Kanady

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Kanady je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 
 

Podmienky vstupu:

 • Cestujúci je plne zaočkovaný Kanadou akceptovanými vakcínami minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady:
 •  cestujúci má platnú eTA (Electronic Travel Authorisation); Nezaočkovaní cestujúci s právom vstúpiť na územie Kanady sa musia preukázať 14-denným karanténnym plánom a musia sa taktiež preukázať negatívnym COVID-19 testom pred nástupom do lietadla. Deti do 5 rokov veku sa nemusia preukazovať testom na COVID-19.
 • cestujúci nemá symptómy COVID-19;
 • potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN;
 • potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;

  Cestujúci je po prílete na územie Kanady povinný na vyzvanie kanadského úradníka:
  • preukázať sa údajmi z aplikácie ArriveCAN,
  • preukázať sa potvrdením o vakcinácii (aj papierovou formou);
  • podrobiť sa testu na COVID-19

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe? Resp. pri nástupe do lietadla:

 • potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN a musí sa preukázať aj papierovou formou potvrdenia;
 • potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;

Nezaočkovaným, alebo iba čiastočne zaočkovaným cudzím štátnym príslušníkom nebude povolený vstup do Kanady, pokiaľ nesplnia jednu z mála výnimiek.

Očkovaní rodičia cestujúci s neočkovanými deťmi:

 • Deti do 5 rokov veku nepotrebujú test na COVID-19.
 • Ak sa kvalifikujete ako plne zaočkovaný cestujúci, vaše neočkované alebo čiastočne zaočkované deti vo veku od 5 do 11 rokov sú vyňaté z testovania pred nástupom do lietadla ako aj z karantény bez akýchkoľvek obmedzení v ich činnosti. To znamená, že napríklad nemusia čakať 14 dní, kým pôjdu do školy, tábora alebo škôlky.

Deti od 12 do 17 rokov

 • Neočkovaní a čiastočne zaočkovaní mladí ľudia vo veku 12 až 17 rokov podliehajú 14-dňovej karanténe a podliehajú všetkým testovacím požiadavkám pred odletom, pri prílete, ako aj na 8. deň karantény bez ohľadu na to či sú alebo nie sú sprevádzaní cestujúcimi, ktorí sa kvalifikujú ako plne zaočkovaní.

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Všetci cestujúci bez ohľadu na to či prekonali COVID-19 musia byť plne zaočkovaní. Existujú však výnimky pre nezaočkovaných cestujúcich (napr. rodinných príslušníkov občanov Kanady), ktorým by mal byť vstup na územie Kanady umožnený.

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie