Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Maďarska

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Maďarska je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Najnovšie zmeny

  • Od 15. februára 2022 platí nové nariadenie maďarskej vlády (č. 13/2022). Za plne zaočkovanú osobu sa považuje len tá osoba, ktorá absolvovala tri dávky očkovania alebo osoba do šiestich mesiacov od absolvovania druhej dávky.
  • Platnosť preukazov o certifikácii ochrany proti COVID-19 sa predlžuje do 1. mája 2022 tým osobám, ktoré majú iba dve dávky vakcíny alebo jednodávkovú vakcínu. (Nariadenie č. 35/2022).

Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení.

Občania SR, ktorí majú platný oficiálny Certifikát o vykonanej vakcinácii s platným QR kódom vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR a platný doklad totožnosti, môžu bez obmedzení vstupovať na územie Maďarska, kde pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho preukazu.

Vstup je umožnený maloletým deťom a mládeži do 18 rokov v sprievode dospelého občana SR, ktorý je držiteľom certifikátu o očkovaní.

Cestný osobný tranzit: osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzituNevyžaduje sa negatívny test na COVID-19, ani registrácia pred cestou na územie Maďarska.

Pohyb po Maďarsku je bez obmedzení. Verejná a medzinárodná autobusová a železničná doprava, taxi služby sú povolené bez obmedzení.PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie