Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Južnej Kórei

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Cestovanie do Južnej Kórei je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 

Od 21. marca 2022 sa ruší povinnosť karantény po príchode pre osoby zaočkované proti COVID-19 v Kórejskej republike. Povinnosť mať pri príchode do krajiny negatívny max. 48-hodinový PCR test, absolvovať ďalší PCR test najneskôr na druhý deň po príchode a antigénový test na šiesty alebo siedmy deň po príchode ostáva naďalej v platnosti aj pre zaočkované osoby.

Od 1. apríla 2022 sa ruší povinnosť karantény po príchode aj pre osoby zaočkované proti COVID-19 mimo Kórejskej republikyavšak potvrdenie o zaočkovaní musí byť nahraté do online systému Kórejskej republiky ešte pred odletom do krajiny. Kórejská republika si vyhradzuje právo odmietnuť uznať zahraničné očkovacie preukazy, pričom rozhodnutie je na úradníkoch karanténnej a imigračnej kontroly po prílete. Po uznaní zahraničných očkovacích certifikátov bude cestujúcim pridelený QR kód potvrdzujúci zaočkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Povinnosť mať negatívne PCR testy pred a po príchode naďalej ostáva v platnosti pre všetkých. Krátkodobí cestujúci bez registrovaného pobytu v Kórejskej republike si musia povinný PCR test po príchode uhradiť na vlastné náklady.

Návod ako nahrať potvrdenia o zaočkovaní

Upozorňujeme, že Kórejská republika považuje za plne zaočkované len osoby, ktoré majú minimálne tri dávky vakcíny proti COVID-19. U dvoch dávok je osoba považovaná za plne zaočkovanú len ak neuplynulo od jej druhej dávky vakcíny proti COVID-19 viac ako šesť mesiacov. Kórejská republika taktiež uznáva potvrdenie o zaočkovaní len u vakcín, ktoré sa používajú v Kórejskej republike (Pfizer, AstraZeneca, Moderna a Janssen).

Pre nezaočkované osoby a pre osoby, ktoré nenahrajú svoje potvrdenie o zaočkovaní do systému pred cestou, naďalej platí povinná 7-dňová karanténa po prílete, ako aj povinnosť PCR testov pred a po príchode. Nezaočkovaní krátkodobí cestujúci v rámci bezvízového styku musia absolvovať 7-dňovú karanténu v štátnom zariadení na vlastné náklady (cca 770 eur).

V prípade, že ide o rodinu s deťmi, ak sú rodičia/rodič plne zaočkovaní, ale deti/dieťa nie, celá rodina je automaticky považovaná za nezaočkovanú a musí absolvovať povinnú 7-dňovú karanténu.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie