Covid mapa
aktualizované 30.11.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 30.11.2022

Cestovanie a podmienky vstupu na Cyprus

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

JUŽNÝ CYPRUS

Cestovanie na Južný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

Od 1. júna 2022 Južný Cyprus ruší všetky opatrenia súvisiace s pandémiou Covid-19. Na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát, ani certifikát o prekonaní, a ani test na Covid-19. Nevyžaduje sa ani vstupný formulár.

Južný Cyprus od 8. júla 2022 zavádza povinnosť nosenia ochranných rúšok v interiéri pre všetky osoby staršie ako 12 rokov.

SEVERNÝ CYPRUS

Cestovanie na Severný Cyprus je pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

PRI PRÍLETE NA LETISKO V LARNAKE

Od 8. júna 2022 nie je na vstup do krajiny potrebný vakcinačný certifikát, ani certifikát o prekonaní a ani test na Covid-19. Táto podmienka platí len v prípade príletu do Larnaky (južný Cyprus) a následnom pozemnom tranfére na severný Cyprus. Nevyžaduje sa ani vstupný formulár.


PRI PRÍLETE NA LETISKO NA SEVERNOM CYPRE

Podmienkou na vstup pre osoby staršie ako 12 rokov je preukázanie sa:

  • dokladom o plnom zaočkovaní voči COVID-19
  • alebo prekonaní COVID-19
  • alebo platným negatívnym testom na COVID-19.

Za plne zaočkovanú osobu sa považuje držiteľ platného digitálneho národného alebo EÚ certifikátu s QR kódom, ak spĺňa:

Cestujúci vo veku od 18 rokov

  • zaočkovaný druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou jednodávkovej vakcíny, ak od poslednej dávky očkovania uplynulo minimálne 14 dní, avšak nie viac ako 270 dní.
  • alebo zaočkovaný treťou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo druhou dávkou jednodávkovej vakcíny.

Cestujúci vo veku od 12 do 18 rokov

  • zaočkovaný druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou jednodávkovej vakcíny.

Za osobu, ktorá prekonala COVID-19 sa považuje držiteľ platného digitálneho národného alebo EU certifikátu s QR kódom, ak spĺňa:

  • od pozitívneho výsledku uplynulo minimálne 10 dní, však nie viac ako 180 dní.

Ostatné osoby sú povinné mať negatívny výsledok testu na COVID-19:

  • PCR test nie starší ako 72 hodín
  • alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie