Covid mapa
aktualizované 01.07.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 01.07.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Malajzie

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail
Cestovanie do Malajzie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

 

Malajzia od 1. apríla 2022 otvorila svoje hranice pre medzinárodných návštevníkov. Plne zaočkovaní cestujúci a deti do 12 rokov môžu vstúpiť do krajiny. Stačí im stiahnuť a aktivovať aplikáciu na sledovanie kontaktov MySejahtera a vyplniť formulár v časti Traveller spomínanej aplikácie pred odletom. Rovnako je potrebné overenie vlastného COVID-19 očkovacieho preukazu v aplikácii MySejahtera alebo cez webovou stránku MySafeTravel.

Čiastočne zaočkované alebo nezaočkované osoby od 13 do 17 rokov musia, okrem vyššie spomenutých podmienok, absolvovať predodletové testy (RT-PCR) maximálne 48 hodín pred odjazdom a antigénový test do 24 hodín od príchodu (opomenutie vykonania tohto testu môže vyústiť do deportácie na vlastné náklady). Výsledok testov je potrebné vložiť do aplikácie MySejahtera

Návštevníci, ktorí nie sú úplne zaočkovaní alebo neočkovaní, musia, okrem vyššie spomenutého, po príchode do Malajzie podstúpiť päťdňovú karanténu v mieste, ktoré uviedli v aplikácii MySejahtera. Štvrtý deň karantény musia podstúpiť RT-PCR test a v posledný deň antigénový test.

Cestovné poistenie pokrývajúce liečbu COVID-19 už nie je podmienkou pre vstup do krajiny.

Deti musia byť sprevádzané dospelou osobou.  

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie