Covid mapa
aktualizované 04.12.2021
Bezpečná krajina, z ktorej netreba negatívny test
Riziková krajina, z ktorej platí povinnosť po prílete na slovenské letisko preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu
Krajina, do ktorej sa dá cestovať a ponúkame do nej pobytové a poznávacie zájazdy
aktualizované 04.12.2021

India

Cestovanie do Indie je pre Slovákov možné, pričom podmienky pre vstup do krajiny sú nasledovné: 

Od 15. októbra 2021 sa udeľujú turistické víza prichádzajúcim cudzincom do Indie charterovými letmi.

 • Vstup do Indie je pre cestujúcich z EÚ podmienený preukázaním negatívneho PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín. Test musí byť nahraný online na stránku medzinárodného letiska Indira Gandhi a na jeho základe bude cestujúcemu udelené povolenie vstupu do krajiny. Výnimku z testu nemajú ani deti, bez ohľadu na vek.

 • Okrem tejto povinnosti je taktiež potrebné vyplniť online formulár self-declaration na rovnakej stránke, a to to minimálne 72 hodín pred plánovaným príletom. Po príchode na letisko v Indii je nutné absolvovať ďalší PCR test na vlastné náklady (800 rupií, približne 10 eur), pričom je možné sa naň vopred objednať taktiež na vyššie uvedenej stránke. Po získaní negatívneho výsledku nie je nutný nástup do ďalšej karantény – platí iba pre Dillí.

 • Pre cestujúcich zo SR je povinná 7-denná domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená na 8. deň získaním negatívneho PCR testu.

 • Výnimky z povinného predloženia negatívneho PCR testu po prekonaní choroby, resp. preukazovanie sa očkovacím preukazom na COVID-19 nie sú akceptované.

 

PODMIENKY NÁVRATU: 

India patrí v ponímaní Slovenska aktuálne medzi tzv. rizikové krajiny. Ak prichádzate na Slovensko letecky z rizikovej krajiny, tak musíte ukázať po prílete:

Očkované osoby:

Nemusia absolvovať povinnú karanténu, pričom za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 • je však potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní (COVID-preukaz EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku, resp. z iných krajín v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku)
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranicaprvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín

Neočkované osoby:

 • pri prílete z krajiny sa vyžaduje preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
 • osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
 • nástup do domácej karantény, ktorá končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu najskôr na 5-ty deň karantény, bez otestovania karanténa skončí dovŕšením 10. dňa

Deti:

 • deti do 12 rokov + 2 mesiace sa nemusia registrovať, testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch), a ak prichádzajú na územie SR letecky, tak sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu (z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške)

Ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou (očkované aj neočkované osoby), ste povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Destinácie